Güneş Enerjisi

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Arazi Geliştirme ve izinler
Tet Mühendislik, GES yatırımı yapacak olan yatırımcılara lisanslı veya lisanssız yatırım yapabilecekleri araziler önermektedir. Bu arazilerin sınıf değerlendirmelerini ve bağlantı müracaatlarını yapmakta, izin ve ruhsat alma işlemleri ile dağıtım şirketi, TEİAŞ, TEDAŞ ve YEGEM gibi kamu kuruluşları nezdinde gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Finansal Modelleme
Tet Mühendislik, ön fizibilite ve ana fizibiliteleri yatırımcıları için yapmakta, finansal model kurarak finansman çalışmalarına destek vermektedir.

Radyasyon Ölçümü
Tet Mühendislik Lisanslı santrallerde kalitesi uluslararası kuruluşlarca kabul edilmiş istasyonlardan aldığı datalar ve lisansız santrallerde de MGM ve TÜV’ün onayladığı verilerden elde ettiği datalarla en doğru ve güvenilir fizibiliteleri yapmaya çalışmaktadır.

Mühendislik
Tet Mühendislik, GES yatırımlarının harita mühendisliği ve planlama çalışmalarını, zemin etüt çalışmalarını, statik hesaplamaları, elektrik mühendisliği çalışmalarını, panel ve invertör montaj projelerini, Avrupa'nın en yetkin kuruluşlarından birisi olan DGS’den sertifikalı mühendis ve mimarlardan oluşan çözüm ortaklarıyla birlikte yapmaktadır.

Doğru Ürünün Belirlenmesi
Tet Mühendislik, GES Projesine en uygun panel modelini belirlemekte, bu panel modeli ile uyumlu invertör, güneş kabloları ve konnektör seçimini yapmakta, teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden bu ekipmanları tedarik etmektedir. Çelik veya alüminyum

Montaj - Devreye Alma
Tet Mühendislik, GES Projesinin panel, invertör, güneş tesisatı kablosu, konnektör, çelik veya alüminyum alt yapısı ile birlikte bütün montaj işlemlerini yapmaktadır. Solaris, montajı biten projenin devreye alma işlemini gerçekleştirmektedir.

Bakım - Onarım
Tet Mühendislik, GES Projeleri için Türkiye genelinde çözüm ortakları ile birlikte, yatırımcılarına gerekli olan bakım onarım hizmetlerini ve her türlü teknik desteği sunmaktadır.

Garanti
Tet Mühendislik, GES Tesisinde kullanılan ekipmanlar için üretici firmalardan garanti temin etmektedir.

Sigorta
Tet Mühendislik, GES Tesisi projesinin gerektirdiği sigortalar için yurtiçi ve yurtdışı firmalar ile görüşerek yatırımlara uygun paketler oluşturarak yatırımcılarına sunmaktadır.

Fizibilite
Tet Mühendislik verdiği fizibilite hizmeti ile; bir solar yatırımı başlamadan önce yatırımı düşünülen yer için MGM ve TUV ün onayladığı verilerden elde ettiği datalarla ön görülen yatırım maliyetlerinin ne kadar sürede geri döneceğini hesaplayarak, yatırımın yapılabilir olup olmadığını tespit etmektedir.

Operasyon ve İşletme
Tet Mühendislik, devreye alınmış ve elektrik üretmeye başlamış bir tesisin tüm teknik izleme ve takip işlerini yaparak, dönemsel ve yıllık raporlamalar çıkartmaktadır. Güncel üretim, sistem içinde tüketim ve fazla elektriğin satılması dahil olmak üzere hem teknik hem de resmi sürecin takibi hizmetlerini sunmaktadır.

hizmet1

ÇALIŞTIĞIMIZ FİRMALAR

hizmet2