TET MÜHENDİSLİKGüneş EnerjisiIsı YalıtımTesisatMakinaSistemleri

Image

Tesisat Sistemleri

Doğal gaz yer kabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır.

Detaylı İncele

Image

Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir.Güneş'in yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir.

Detaylı İncele

Image

Isı Yalıtım Sistemleri

Yüksek sıcaklık bölgesinin yanından, düşük sıcaklık bölgesine bir sıcaklık gradyeni oluşur. Isı yalıtımı, sıcaklık gradyeni içinden olan ısı akışını düşürerek, sıcaklık gradyenini korur.

Detaylı İncele

Image

Mühendislik ve Proje

Nüfusun giderek artması,sanayi ve teknolojinin büyük bir hızla gelişmesi enerjiye olan talebi artırmıştır.Günümüz dünyasında enerji bütün ülkelerin kalkınma planlarında ilk sıradadır.

Detaylı İncele

Yalıtım Hizmetleri

 • Taş Yünü Mantolama
 • Teras çatı su yalıtımı
 • Temel yalıtımı
 • Yangın yalıtımı
 • Ses yalıtımı

Tesisat Hizmetleri

 • Isıtma Tesisatı
 • Doğalgaz Tesisatı
 • Sıhhı Tesisat
 • Buhar Tesisatı
 • Yangın Tesisatı

Güneş Enerjisi

 • Arazi tespit/Kurulum alanının belirlenmesi
 • Ön fizibilitenin yapılması
 • Dağıtım şirketine başvurunun yapılması
 • Mevzi imar çalışmasının yapılması
 • Ürün seçimi ve kurulum hizmetleri

Mühendislik

 • Mekanik Tesisat Projeleri
 • Kapasite Raporları
 • Periyodik Kontrol Raporları
 • Enerji Kimlik Belgesi
 • Projelendirme ve Onay İşlemleri

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ